Μνημόσυνα 

Τελετές και Μνημόσυνα στις πιο προσιτές τιμές
40ήμερα μνημόσυνα / 6μηνα / Ετήσια / Τριετή

Ταφές & Εκταφές
Ανθοστολισμοί  εκκλησίας

Τοιχοκολλήσεις αγγελτηρίων θανάτου
Ανάληψη όλων των γραφειοκρατικών διαδικασιών​

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ


Δίπλα σας με σεβασμό 24 ώρες
τηλέφωνα για άμεση επικοινωνία
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΧΑΡΤΗΣ
2106095955
6977212042

ΠΕΝΤΕΛΗΣ 80, ΜΑΡΟΥΣΙ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΚΡΕΚΑΣ
Οργάνωση Κηδειών Μνημόσυνα
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΠΕΝΤΕΛΗΣ
80, ΜΑΡΟΥΣΙ
2106095955
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ
Webulk