Μνημόσυνα 

Τελετές και Μνημόσυνα στις πιο προσιτές τιμές
40ήμερα μνημόσυνα / 6μηνα / Ετήσια / Τριετή


Ταφές & Εκταφές
Ανθοστολισμοί  εκκλησίας

Τοιχοκολλήσεις αγγελτηρίων θανάτου
Ανάληψη όλων των γραφειοκρατικών διαδικασιών​

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ

Κηδείες
Μνημόσυνα
Στολισμοί εκκλησιών
Στεφάνια κηδειών & μνημοσύνων
Εκταφές

6977212042
2106095955

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ


Δίπλα σας με σεβασμό 24 ώρες
τηλέφωνα για άμεση επικοινωνία
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΧΑΡΤΗΣ
2106095955
6977212042

ΠΕΝΤΕΛΗΣ 80, ΜΑΡΟΥΣΙ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΚΡΕΚΑΣ
Οργάνωση Κηδειών Μνημόσυνα
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΠΕΝΤΕΛΗΣ 80, ΜΑΡΟΥΣΙ
2106095955
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ
Webulk